V času globalne pandemije v Sloveniji nismo imeli, nimamo in kot kaže tudi ne bomo imeli težav z oskrbo in dobavo zdravil. Čeprav do sedaj o tem nismo dosti govorili, smo vsi odgovorni, od Ministrstva za zdravje, ZZZS in farmacevtskih podjetij, vložili precej naporov, da so zagotovili nemoteno oskrbo z zdravili za vse paciente.

"Izpostaviti je potrebno tudi farmacevtska podjetja, ki so uspela zagotoviti in še vedno zagotavljajo nemoteno oskrbo z zdravili. V vsem tem času nismo v Sloveniji niti enkrat občutili pomanjkanja zdravil," je na konferenci uvodoma povedala Nataša Jenčič, predsednica Mednarodnega foruma znanstveno raziskovalnih farmacevtskih družb, GIZ (Forum), ob tem pa je poudarila, da ravno v tem času mnogi raziskovalci neutrudno delajo na razvoju cepiva proti Covid-19. Da je bila dostopnost zdravil za bolnike nemotena, je potrdil tudi Marjan Sušelj, direktor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Povedal je, da so bile investicije ZZZS v zdravila v prvega pol leta za približno 14 odstotkov višje kot v enakem obdobju lani.  Na področju zahtevnejših inovativnih zdravil, ki se običajno uporabljajo na področju bolnišničnega zdravljenja, pa je glede na lansko leto rast še nekoliko višja. "To pomeni, da smo uspeli ohranjati dinamiko vključevanja novih zdravil v sistem," je dodal Sušelj.


Učinkovit odziv slovenskega zdravstva


Po mnenju mag. Petra Požuna, državnega svetnika za področje zdravstva, predsednika Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide Državnega sveta RS, je pandemija Evropo ujela nepripravljeno. Kljub temu meni, da se je v spomladanskem valu pandemije naš zdravstveni sistem odzval efektivno. "Na srečo smo bili priča pogumu in požrtvovalnosti mnogih zdravstvenih delavcev," je poudaril mag. Požun in ob tem izpostavil tudi študente zdravstvene nege in medicine, ki so prostovoljno priskočili na pomoč, ko je bilo to najbolj potrebno. Ob dejstvu, da je stroka stopila skupaj, ko je bilo to najbolj potrebno, je mag. Požun optimističen glede prihodnosti: "Iz izkušenj lahko povem, da je slovenski zdravstveni sistem še vedno kakovosten, pripravljen in zmožen poskrbeti za vse, ki njegovo pomoč potrebujejo, bodisi s Covidom-19 ali brez. Le dovoliti mu moramo, da opravlja svojo funkcijo in ga zopet odpreti pacientom." 


Tudi Marjan Sušelj, direktor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, je povedal, da ima Slovenija dobro delujoč zdravstveni sistem: "Relativno hitro smo vzpostavili mrežo, ki je začela sprejemati bolnike okužene s Covid-19." Kljub temu pa je opozoril na predolgo odlašanje glede investicij v zdravstvu in pomanjkanje bolnišničnih kapacitet ter kadrovskih virov, če bo v prihodnjih mesecih teh bolnikov več. Kot pozitivno je izpostavil še uvajanje digitalnih storitev v slovensko zdravstvo, tako na primarnem kot sekundarnem nivoju.


V splošnem so se govorci strinjali, da je izredno pomembno to, da bolniki niso utrpeli pomanjkanja zdravil, za kar je zaslužen celoten sistem, vključno s farmacevtsko industrijo.