Mednarodni forum znanstveno raziskovalnih farmacevtskih družb, GIZ, (Forum) je predstavnik inovativne farmacevtske industrije v Sloveniji. Povezujemo 22 farmacevtskih podjetij, ki imajo skupno poslanstvo: #BrezPredaha razvijati inovativna zdravila, cepiva in terapije, ki so ključni za obvladovanje različnih bolezni in izboljšanje kakovosti življenja bolnikov po vsem svetu.

Forum deluje kot nevladno, neprofitno, nepolitično in neodvisno gospodarsko interesno združenje, ki si prizadeva v slovenski družbi delovati kot zaupanja vreden partner na področju zdravil, zdravja in zdravstva. Aktivno si prizadevamo za večjo informiranost in osveščenost tako odločevalcev kot bolnikov in splošne javnosti o teh kompleksnih, a za posameznika in družbo izjemno pomembnih temah.

Vsem prebivalcem Slovenije nudimo zanesljive in preverjene informacije o inovativnih zdravilih in možnostih zdravljenja ter spodbujamo transparentno in etično sodelovanje vseh deležnikov v zdravstvu. Naši člani razvijajo inovacije, ki izboljšujejo zdravje, podaljšujejo življenjsko dobo, izboljšujejo kakovost življenja in večajo blaginjo družbe, ter skrbijo za to, da so nam najnovejša inovativna, učinkovita in varna zdravila na voljo tudi v Sloveniji. 


 

Naše poslanstvo

Forum aktivno prispeva k vzdržnemu in kakovostnemu zdravstvenemu sistemu, v katerem je bolniku zagotovljen pravočasen dostop do inovativnih terapevtskih rešitev.

Naša vizija

Forum je kot predstavnik inovativne farmacevtske industrije priznan in zanesljiv partner družbe v prizadevanjih za najboljše rešitve v zdravstvu. 

Naše vrednote

- proaktivnost
- zaupanje
- odprtost
- medsebojno razumevanje
- etičnost

Osebna izkaznica


 

Naziv Mednarodni forum znanstveno raziskovalnih farmacevtskih družb, GIZ
.
Datum ustanovitve 2. oktober 2002
.
Registriran kot profesionalno, nevladno, neprofitno, nepolitično in neodvisno združenje
.
Predsednik uprave Jurij Stariha, Novo Nordisk
.
Podpredsednica uprave Tjaša Burnik, Merck Sharp&Dohme
.
Člani uprave      

Sanja Cerovac Vodičar, Amgen
Mirjam Romana Žitnik, Eli Lilly
Domen Groznik, Janssen

.
Generalna sekretarka Barbara Stegel
.
Sedež združenja Ulica gledališča BTC 2, 1000 Ljubljana
.
Telefon 08 205 0742
.
Faks 08 205 0745
.
E-pošta info@farmaforum.si
.
Spletni naslov www.farmaforum.si