Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP)

Evropska federacija farmacevtske industrije in združenj (EFPIA)

Ameriško združenje farmacevtskih proizvajalcev (PhRMA)

Mednarodna federacija farmacevtskih proizvajalcev in združenj (IFPMA)

Evropska agencija za zdravila (EMA)

Spletna stran s pomembnimi informacijami o cepljenju - www.cepljenje.info