Ljubljana, 24. septembra - Ministrstvo za zdravje je nedavno sprejelo pravilnik o določitvi programa cepljenja in zaščite z zdravili za leto 2023. V programu so upoštevali večino predlogov NIJZ, med drugim so dodatnima generacijama zagotovili cepljenje proti HPV, ob tem pa so cepljenje proti davici, tetanusu in oslovskemu kašlju premaknili iz 3. v 2. razred osnovne šole.

Sprejeti program cepljenja med drugim prinaša spremembe na področju cepljenja proti humanim papilomavirusom (HPV). Cepljenje je po novem zagotovljeno dvema dodatnima generacijama dečkov, in sicer v 1. in 3. letniku srednje šole.

Zagovornik načela enakosti je sicer Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje (NIJZ) in ministrstvu za zdravje priporočili, da omogočita cepljenje proti HPV vsem mladostnikom in mladostnicam do 26. leta. Sekciji za primarno pediatrijo in za šolsko, študentsko in adolescentno medicino, ki se strinjata z vključitvijo dodatne generacije v 1. in 3. letniku, pa sta ocenili, da bi bilo treba omogočiti cepljenje tudi vsem ostalim fantom, tako kot velja za dekleta, za kar bi bilo treba zagotoviti dodatna finančna sredstva in cepivo.

Ministrstvo je v programu upoštevalo tudi predloge NIJZ, da se cepljenje proti davici, tetanusu in oslovskemu kašlju premakne iz 3. v 2. razred osnovne šole, da se obvezno cepljenje dijakov v srednji šoli, ki je do sedaj potekalo s cepivom proti tetanusu, zamenja s cepivom proti davici, tetanusu in oslovskemu kašlju ter da se cepljenje s tretjim odmerkom proti hepatitisu B iz 1. razreda premakne v 2. razred osnovne šole.

V skladu s sklepom posvetovalne skupine za cepljenje, ki deluje pri NIJZ, je inštitut predlagal tudi, da se določenim skupinam z največjim tveganjem za invazivne pnevmokokne okužbe, ki jim v skladu z nacionalnimi priporočili pripada cepljenje proti pnevmokoknim okužbam s konjugiranim in polisaharidnim cepivom v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja, omogoči cepljenje z 20-valentnim konjugiranim cepivom iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja. Tudi ta predlog so na ministrstvu upoštevali.

Vključili so tudi predlog NIJZ, da se zagotovi cepljenje proti pasovcu z rekombinantnim cepivom proti pasovcu (Shingrix) za najbolj ranljive, imunsko oslabljene bolnike.

NIJZ je predlagal še, da se cepljenje proti covidu-19 poleg četrtega poglavja vključi tudi v druge programe oz. poglavja programa cepljenja. "Namen predloga je zgolj to, da se cepljenje proti covidu-19 vključi v program cepljenja tako kot vsa ostala cepljenja (na primer cepljenje proti gripi), ki jih financira ZZZS ali državni proračun," so pojasnili na inštitutu.

A je ministrstvo cepljenje proti covidu-19 ohranilo le v četrtem poglavju. "Cepljenje proti covidu-19 je navedeno med priporočljivimi cepljenji v četrti skupini programa pri ciljni skupini 'ostali prebivalci', izvaja pa se v skladu z nacionalnimi priporočili in ni za nikogar obvezno," so pojasnili.

Program cepljenja za letos je bil v Uradnem listu objavljen 11. avgusta.