Mednarodni forum znanstvenoraziskovalnih farmacevtskih družb letos že sedmo leto zapored pripravlja strateško konferenco Vrednost inovacij. Tokrat bo potekala v sodelovanju z Javno agencijo za zdravila in medicinske pripomočke, JAZMP. 

O sedanjih in prihodnjih izzivih na področju zdravstva v Sloveniji - hitro starajoči populaciji, rastočem bremenu kroničnih nenalezljivih bolezni, programih celostne rehabilitacije bolnikov in novih tehnologijah - bodo v torek, 9. oktobra 2018, z začetkom ob 13. uri v dvorani Državnega sveta Republike Slovenije razpravljali ugledni sogovorniki različnih strok. 

Vabljeni k spremljanju naše spletne strani, kjer bomo kmalu objavili podrobnejše informacije o programu.