Prenesi materiale

Zagotavljanje kakovostne zdravstvene oskrbe in vzdržnega zdravstvenega sistema bo zaradi demografskih trendov v prihodnosti še zahtevnejše. Zato bodo vlaganja v preventivo in z dokazi podprte in celostno ovrednotene inovacijske tehnologije, informiranost ter prizadevanja za nenehen konstruktiven dialog in sodelovanje vseh deležnikov v zdravstvu in drugih družbenih podsistemih pomembnejši kot kadarkoli doslej.